สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง ร่วมกับ กศน.อำเภอโนนแดง จัดกิจกรรมจัดฝึกอบรมเกษตรกรเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ชมภาพกิจกรรม

 

นายดำรงค์ ศิลปี นายอำเภอโนนแดง
เป็นประธานพิธีในการดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน โดยมีตัวแทนสมาชิกวิสาหกิจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อำเภอโนนแดง
จำนวน 35 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมและจัดแสดงสินค้าของกลุ่ม
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
ชมภาพกิจกรรม

 

นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอโนนแดง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง อบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกร
โครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย ปี 2555
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน
หมู่ที่ 6 ตำบลวังหิน อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2555
ชมภาพกิจกรรม

 

นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอโนนแดง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง ออกสำรวจพื้นที่เบื้องต้นประสบอุทกภัย โดยเกิดเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก จาก อำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวลาย อำเภอสีดา น้ำท่วมขึ้นในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านคู ตำบลสำพะเนียง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
ชมภาพกิจกรรม

 

นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอโนนแดง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง ทุกคนร่วมกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดบริเวณด้านในอาคาร และด้านนอกอาคาร
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555
ชมภาพกิจกรรม

 

นายวุฒินันท์ ศักดิ์กระโทก เกษตรอำเภอโนนแดง พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง ออกติดตามนิเทศงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ในการผลิตเชื้อราบิวเวอร์เรียของสมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู่ที่ 7บ้านหนองไผ่ ตำบลโนนตาเถร อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อใช้ในการป้องกันจำกัดศัตรูพืชใน มันสำปะหลัง ข้าว และพืชผัก
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2555 โดยมีสมาชิกจำนวน 20 ราย เข้าร่วมกิจกรรม
ชมภาพกิจกรรม

 


    
 

ผู้ดูแลเว็บไชต์ นางสาวจุไรรัตน์  สุจิตรประเสริฐ  เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ดูแลข้อมูล นายวิฑูรย์ ปัญญามณีศร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
และ นางสาวอโนทัย หินสูงเนิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สำนักงานเกษตรอำเภอโนนแดง ถนนโนนตาเถร-โนนแดง ตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
โทร 044-475208 E:mail nm_nondaeng@doae.go.th
ภาพข่าวย้อนหลัง
ประจำเดือน มิถุนายน 2555